Speltherapie

Speltherapie is een vorm van therapie, speciaal voor kinderen die te maken hebben met emotionele problematiek. Voor een kind is het vaak moeilijk om over dit soort dingen te praten; hoe druk je in woorden uit wat je van binnen voelt?
.
.
.
.

Dan is spel een gewèldig hulpmiddel!
Spel is voor kinderen dè manier om zich te uiten. Het is als een taal: speeltaal. Spelend kan het kind zijn ervaringen en gevoelens uitdrukken. Ik als speltherapeut luister naar deze speeltaal, probeer het te begrijpen en reageer erop, spelend en pratend. Al spelend leert het kind zijn gevoelens te begrijpen en ermee om te gaan. Ook kan het kind nieuwe ervaringen opdoen in het spel en eigen mogelijkheden ontdekken. Kortom: Speltherapie helpt het kind om emotioneel in evenwicht te komen.