Verloop van de therapie

Een kennismakingsgesprek is vrijblijvend en gratis. Als er besloten wordt tot aanmelding, is de procedure als volgt:

Eerst is er een  intakegesprek met de ouders/verzorgers. Hierna komt het kind twee keer voor observatie. Daarna worden de doelstellingen bepaald en een behandelplan opgesteld. De speltherapie vindt 1 keer per week plaats. Een sessie duurt 45 minuten. Een therapie duurt gemiddeld 20 sessies, maar kan per kind of situatie heel verschillend verlopen.

Contact met de ouders/verzorgers
Voor een positief verloop van de therapie is een regelmatig contact met de ouder(s) essentieel. Er zijn geregeld evaluatiegesprekken over het verloop van de therapie en er kunnen wederzijds vragen gesteld worden.