Rots en Water

November 2019 heb ik de training ‘Rots en Water’ gevolgd (www.rotsenwater.nl) ‘Rots en Water’ vormt een psychofysieke aanvulling op de speltherapie. Dat wil zeggen dat met leuke, fysieke oefeningen in spelvorm kinderen meer weerbaar leren zijn, op een sterke manier leren omgaan met bijvoorbeeld pestgedrag, en zich zelfverzekerder gaan voelen. Een mooie aanwinst!